Teamvergadering9 februari

Mededelingen/voorstellen/afsprakenTechniek:
*

Actiepunten

  • In de loop van dit jaar bekijken of we verder gaan met lusletters of losse letters voor groep 3, dit wordt ook een item op de leerkrachtendag van EGO-noord in maart
  • We voegen het laatste rapport van voor de zomervakantie toe aan het individuele leerlingdossier: Alie, Hennie en Wytske
  • Afspraken, verslagen van oudergesprekken, handelingsplannen e.d. ook in het leerlingdossier