Recent Changes

Wednesday, December 23

 1. page Agenda teamvergadering edited ... Mededelingen/voorstellen/afspraken Digitale kindvolgsystem: www.cego-digit.net Citotoetsen …
  ...
  Mededelingen/voorstellen/afspraken
  Digitale kindvolgsystem: www.cego-digit.net
  Citotoetsen invoeren en printen
  Stand van zaken workshops kindgericht werken (Wytske en Sanne). ICT in de basisschool (Gerben)
  Een school moet zich zelf de opdracht geven om iedereen gelukkig te maken. Tegelijkertijd moeten we ons beseffen dat we niet beschikken over het welbevinden en betrokkenheid van onze kinderen. Een goede school maakt de verschillen tussen kinderen groter. Op het moment dat de verhalen en het gedrag van kinderen vertellen wat de school echt belangrijk vindt is de cirkel rond. Je intenties en waarden worden dat herkend door de kinderen. EGO is geen idealisme maar realisme, de realiteit zo mooi mogelijk maken. Elke leerkracht moet de beste willen zijn, Je kunt niet beschikken maar wel beïnvloeden.
  18 maart is er een leerkrachtenmiddag EGO in Beilen. Inloop vanaf 13.30 – 14.00 uur. 14.00 uur Inleiding door Pieter Jan Struik, kunstenaar van de Buitenkans. Het thema is uitwisseling rondom de werkvormen. Er zijn 6 groepen: Project ( Topondernemers), Kring/Forum, Contractwerk, Vrij itiatief, Ateliers en Hoeken. Elke school moet zich presenteren in een poster die in de hal wordt opgehangen en waar iedereen in de pauzes vragen over kan stellen. Rond 16.15 uur is het afgelopen.
  Er wordt gekeken of de Freinetscholen bij ons willen aansluiten. Het zijn er 6 in het noorden.
  Ideeën: Taal: kansrijke taal, misschien eens gaan kijken op een school die daar mee werkt, Aankoop kleine videocamera van techniekgeld. De kinderen kunnen daar mee filmen. Het contract zou je mee jaar huis kunnen laten nemen. De ouders krijgen dan een indruk van wat hun kind die week heeft gedaan. Hoe kun je het dorp en omgeving bij je school betrekken?
  Janine gaat, meestal op de maandag en een enkele keer op de woensdag, Gerben vervangen voor z'n extra dir.taken
  Schaaktoernooi is op 25 februari in Hoogeveen. (Geert, Jolien, Berend,Nikkie en Arno).
  Teamvergadering 26 februari gaat niet door wegens Buurtnetwerk.
  Alie conferentie 5 maart, Bianca vervangt.
  Volgende teamvergadering 9 maart
  We moeten 1 of 2 x per jaar een leerlingenenquete afnemen
  Vakantieregeling 2009 – 2010 (zie bijlage)
  Er komt binnenkort een schrijven voor het bedenken van een mooie naam voor OPO Westerveld
  Binnenkort op de agenda: POP, bekwaamheidseisen personeel BO.
  Voor 1 maart kan elke leerkracht aangeven wat de wensen zijn voor volgend schooljaar.

  Techniek:
  *
  (view changes)

Tuesday, April 21

 1. page home edited ... {Kleur.jpg} Teamvergadering {IB.jpg} Forum voor interne begeleiders {Onderwijsnieuwsdienst.jpg…
  ...
  {Kleur.jpg} Teamvergadering {IB.jpg} Forum voor interne begeleiders {Onderwijsnieuwsdienst.jpg} Onderwijsnieuwsdienst {dyslexie1.JPG} Dyslexie
  Nieuws:
  Nieuwe Citotoetsen technisch lezen
  Onderwijs maak je samen 'Een effectieve aanpak van begrijpend lezen' 10 tips
  Dyslexie expertisecentrum
  (view changes)

Sunday, March 8

 1. page home edited ... Nieuws: Onderwijs maak je samen 'Een effectieve aanpak van begrijpend lezen' 10 tips Dyslex…
  ...
  Nieuws:
  Onderwijs maak je samen 'Een effectieve aanpak van begrijpend lezen' 10 tips
  Dyslexie expertisecentrum
  Kwaliteit leesonderwijs kan beter dankzij onderzoek: http://www.onderwijsnieuwsdienst.nl/index.php?mod=relink&id=24945
  Een artikel over Ritalin bij Onderwijs Nieuwsdienst: http://www.onderwijsnieuwsdienst.nl/index.php?mod=relink&id=22630
  (view changes)
 2. page home edited ... Site over schrijfontwikkeling: http://www.schriftontwikkeling.nl/ Schrijven in groep 3 Marc…
  ...
  Site over schrijfontwikkeling: http://www.schriftontwikkeling.nl/
  Schrijven in groep 3
  Marcel van Herpen z'n nieuwe boek : 'Duurzaam opvoeden en ontwikkelen'
  Artikel over dyslexie:'Protocol dyslexie diagnostie en behandeling'
  {SchoolpleinKnikkeren.JPG} ErvaringsGericht Onderwijs
  (view changes)
 3. page home edited ... {Kleur.jpg} Teamvergadering {IB.jpg} Forum voor interne begeleiders {Onderwijsnieuwsdienst.jpg…
  ...
  {Kleur.jpg} Teamvergadering {IB.jpg} Forum voor interne begeleiders {Onderwijsnieuwsdienst.jpg} Onderwijsnieuwsdienst {dyslexie1.JPG} Dyslexie
  Nieuws:
  Onderwijs maak je samen 'Een effectieve aanpak van begrijpend lezen' 10 tips
  Kwaliteit leesonderwijs kan beter dankzij onderzoek: http://www.onderwijsnieuwsdienst.nl/index.php?mod=relink&id=24945
  Een artikel over Ritalin bij Onderwijs Nieuwsdienst: http://www.onderwijsnieuwsdienst.nl/index.php?mod=relink&id=22630
  (view changes)

Friday, February 20

 1. page Archief edited ... * Documenten en bestanden: Kerndoelen {Getallenlijn tot 100 Daan.doc} {Spellingsregel.p…
  ...
  *
  Documenten en bestanden:
  Kerndoelen
  {Getallenlijn tot 100 Daan.doc}
  {Spellingsregel.ppt}
  (view changes)

Wednesday, February 18

 1. page Agenda teamvergadering edited ... Mededelingen/voorstellen/afspraken Digitale kindvolgsystem: www.cego-digit.net TechniekCito…
  ...
  Mededelingen/voorstellen/afspraken
  Digitale kindvolgsystem: www.cego-digit.net
  TechniekCitotoetsenCitotoetsen invoeren en
  Stand van zaken workshops kindgericht werken (Wytske en Sanne). ICT in de basisschool (Gerben)
  Een school moet zich zelf de opdracht geven om iedereen gelukkig te maken. Tegelijkertijd moeten we ons beseffen dat we niet beschikken over het welbevinden en betrokkenheid van onze kinderen. Een goede school maakt de verschillen tussen kinderen groter. Op het moment dat de verhalen en het gedrag van kinderen vertellen wat de school echt belangrijk vindt is de cirkel rond. Je intenties en waarden worden dat herkend door de kinderen. EGO is geen idealisme maar realisme, de realiteit zo mooi mogelijk maken. Elke leerkracht moet de beste willen zijn, Je kunt niet beschikken maar wel beïnvloeden.
  ...
  14.00 uur. 14.0014.00 uur Inleiding
  Er wordt gekeken of de Freinetscholen bij ons willen aansluiten. Het zijn er 6 in het noorden.
  Ideeën: Taal: kansrijke taal, misschien eens gaan kijken op een school die daar mee werkt, Aankoop kleine videocamera van techniekgeld. De kinderen kunnen daar mee filmen. Het contract zou je mee jaar huis kunnen laten nemen. De ouders krijgen dan een indruk van wat hun kind die week heeft gedaan. Hoe kun je het dorp en omgeving bij je school betrekken?
  ...
  Er komt binnenkort een schrijven voor het bedenken van een mooie naam voor OPO Westerveld
  Binnenkort op de agenda: POP, bekwaamheidseisen personeel BO.
  ...
  volgend schooljaar.
  Techniek:
  *
  ...
  We voegen het laatste rapport van voor de zomervakantie toe aan het individuele leerlingdossier: Alie, Hennie en Wytske
  Afspraken, verslagen van oudergesprekken, handelingsplannen e.d. ook in het leerlingdossier
  We zetten de techniekkaarten op de server bij Algemeen/techniek: Hennie en Wytske
  We maken een boodschappenlijstje van de eigen gemaakte techniekkaarten

  (view changes)

Tuesday, February 17

 1. page home edited ... Schrijven in groep 3 Marcel van Herpen z'n nieuwe boek : 'Duurzaam opvoeden en ontwikkelen' …
  ...
  Schrijven in groep 3
  Marcel van Herpen z'n nieuwe boek : 'Duurzaam opvoeden en ontwikkelen'
  Artikel over dyslexie: 'Protocoldyslexie:'Protocol dyslexie diagnostie
  {SchoolpleinKnikkeren.JPG} ErvaringsGericht Onderwijs
  {Logo_VOS_ABB.gif}
  (view changes)

More